Share
Tweet
Pin
Email
Share
Share
Share

Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Đông Hà

  • 16/04/2021

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh có chức năng tổng hợp, giám sát, điều hành dịch vụ đô thị thông minh; thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; giám sát, điều hành an ninh trật tự, an toàn giao thông; giám sát chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng đất đai; giám sát an ninh mạng; tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế; lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực du lịch.

Trung tâm còn là nơi phân tích dữ liệu lớn, đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ở nhiều lĩnh vực khác đảm bảo hiệu quả cao, và có tính chân thực, chính xác, minh bạch. Hơn thế, là nơi mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng tính tương tác 2 chiều khi người dân có thể gửi ý kiến góp ý, thông báo hoặc phản ánh cho các cơ quan nhà nước về các sự cố, vấn đề liên quan như: giao thông, an ninh, hạ tầng kỹ thuật… Điều này giúp công tác điều hành và xử lý công việc được diễn ra minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Dong Ha Intelligent Operations Center.

Tên viết tắt: DonghaIOC.

Với giải pháp lấy công nghệ làm nền tảng, với ứng dụng trên di động và môi trường internet mang tên Đông Hà. Trung tâm lấy ứng dụng Đông Hà là công cụ để điều hành và Đông Hà là nền tảng tích hợp tất cả các dịch vụ tiện ích về công nghệ nhằm mang đến môi trường tốt nhất cho người dân, du khách và nhà đầu tư.

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức vận hành hệ thống dữ liệu dùng chung hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh thành phố Đông Hà;

2. Tổ chức quản lý, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp, chính sách đảm bảo các điều kiện vận hành các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố Đông Hà;

3. Triển khai quản lý, quản trị và đảm bảo các điều kiện vận hành hệ thống hạ tầng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung thành phố Đông Hà;

4. Tổ chức giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng: thực hiện giám sát về hạ tầng mạng, an toàn, an ninh mạng và về dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố;

 5. Tổ chức vận hành chức năng giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà;

6. Nghiên cứu, thí nghiệm các thiết bị IoT và thực hiện chuyển giao các dịch vụ đô thị thông minh cho các ngành vận hành;

7. Tổ chức truyền thông toàn diện các nội dung, kết quả liên quan đến hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đông Hà;

8. Cung cấp các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;

9. Chủ động khai thác nguồn thu từ các dịch vụ đô thị thông minh; phát triển các hoạt động sự nghiệp có thu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

Hãy tải ứng dụng về điện thoại di động của bạn để có những trải nghiệm thú vị!