Share
Tweet
Pin
Email
Share
Share
Share

Đông Hà nền tảng công nghệ

  • 16/04/2021

Đông Hà lấy công nghệ là nền tảng để xây dựng và phát triển đô thị, nhằm mang lại những tiện ích phục vụ cho người dân, du khách và nhà đầu tư trên nền tảng công nghệ. Với nền tảng ứng dụng Đông Hà trên di động và website được tích hợp tất cả các dịch vụ, thành phố Đông Hà sẽ là đô thị thông minh kiểu mẫu.